Verjaardag vieren

Next

In de onderbouw vieren veel leidsterd een verjaardag met behulp van een seizoenskleed of kleed met de zon erop. Een houten zon zou ook kunnen. Je kunt voor de vieing de ouder(s) en broertjes en zusjes uitnodigen. De onderstaande brief kan helpen de verjaardag voor te bereiden. 

Kind: ……………….

Verjaardagsdatum: ……………….. leeftijd:………………..

Vieringsdatum: ………………………...

De viering van het leven. 

De viering van het leven is een prachtige manier om een verjaardag te vieren, het leven van het kind te eren en de dingen die het kind bereikt heeft. Als het mogelijk is, zoek voor ieder jaar van het kind een foto en schrijf een kort verhaaltje dat mee naar school genomen kan worden voor de viering. De foto’s krijgt u uiteraard terug. Het volgende verhaal is een voorbeeld van hoe een levensverhaal eruit zou kunnen zien. We verzoeken u vriendelijk uw kind te betrekken bij het uitzoeken van de foto’s en het verhaal te schrijven voor deze viering. 

Het verhaal van …………………

…………………..werd geboren op …………..(maand, dag, jaar) in………………(stad, land, continent) op de planeet aarde. Hij/zij moest de hele tijd vastgehouden en verzorgd worden, kon niet praten om mama of papa te vertellen wat hij/zij nodig had, moest luiers aan, dronk heel veel melk en sliep de meeste tijd. 

Toen hij/zij …..maanden was, kon hij/zij ………………….(zitten, omhoog komen, kruipen, etc.) 

Toen ……………….. 1 jaar oud was, leerde …………….. (lopen, etc). Hij/zij vind het leuk om……………

Toen ………………….. 2 jaar oud was, leerde ……………..(op het potje te plassen, etc. )

Toen…………….. 3 jaar oud was, (kwam hij/zij naar school, kon hij hele zinnen zeggen, rennen, op een driewieler rijden. etc. )en hij/zij hield van……….. Thuis hielp hij/zij met………………………

En nu is …………..  .. jaar oud! Hij/zij kan helemaal zelf ……………..! Zijn/haar favoriete kleur is…………….. zijn favoriete eten is ……………… en zijn favoriete ding om te doen is…………………

De viering van het leven wordt gehouden tijdens de …..kring. U bent welkom om de viering van uw kind bij te wonen en het verhaal voor te lezen, terwijl hij/zij rondloopt met de aarde rond de zon, die in het midden van de kring staat. Als u niet in staat bent om erbij te zijn, zal de leerkracht uw verhaal voorlezen. In ieder geval wordt u bedankt voor het helpen om de viering van het leven van uw kind een betekenisvol en bijzonder moment te maken. 

Engelse tekst: 

Child: ______________________________
Birthday Date: _______________________ Age: _________ Celebration Date: _____________________

Celebration of Life

A Celebration of Life is a wonderful way to celebrate a birthday by honoring a child’s life and accomplishments. If possible, please find a picture for each year of their life and write a short life story to be brought in to school for this celebration (the photos will be returned). The following is a sample life story. We ask that you let your child participate in selecting pictures and writing his or her life story for this celebration.

THE STORY OF _________________

___________was born on _________________ (month, day, year), in ________________ (city, state, country, continent) on the planet earth. He/she had to be held and taken care of all the time, couldn’t talk to or tell mom or dad what was needed, had to wear diapers, drank lots of milk and slept most of the time.

By ______ months he/she could _____________________________ (sit, up by his/herself, crawl, etc).

When ______________ was 1 year old he/she ________________ (learned to walk, etc). He/she loved to __________________.

At 2 years old __________________ (learned to use the potty, etc) ______________.

When _________________ was 3 years old he/she (came to Montessori school, could talk in whole sentences, run, ride a tricycle) and loved doing ____________________. At home he/she helped by ___________________.

And now __________ is ____ years old! He/she can _______________ all by his/herself! His/her favourite colour is __________, favourite food is ________, favourite activity is ________ etc.

The Celebration of Life is done during opening circle. You are welcome to join your child’s celebration by reading your child’s story as they carry a globe and walk around a sun that is place in the middle of the circle. If you are unable to attend, a teacher will read it. In either case, thank you for your help in making your child’s celebration a meaningful and memorable event. 

IMG 6810