Kring

Er zijn allerlei kringen mogelijk in een montessoriklas. Het beste is om de kring te hebben na de 3 uur werkperiode. En dan kun je je nog afvragen of je een een kring wilt die verplicht is voor iedereen. Of alleen maar als dat nodig is en bij speciale gelegenheden. 

Een kring kun je gebruiken voor het zingen van liedjes, vertellen of voorlezen van verhalen. Start de kring door te gaan zitten op een centrale plaats en zacht te gaan zingen. Kinderen komen vanzelf naar de kring op die manier. Wie nog geconcentreerd is op zijn werk, gaat nog even door met werken. 

Een kring is geen montessori-ding! Als het nodig is, zul je ermee om moeten gaan, maar wees kritisch op de tijd en het onderwerp van de samenkomst. Ieder kind is in en ander niveau van ontwikkeling en om aan al die verschillende niveaus te voldoen is lastig. Soms wordt een spontane samenkomst door kinderen georganiseerd. 

Kring geeft ons de gelegenheid om de baas te spelen. 

Kosmisch onderwijs: als je dingen onder de aandacht wilt brengen, kan dat ook door het op de aandachtstafel te plaatsen. Dring geen dingen op in een kring. 

Wellevendheidslesjes: als de situatie zich voordoet, niet als een geplande verplichte activiteit of rollenspel.

De kring is niet de tijd dat we bezig zijn met het beheersen van het gedrag van kinderen.


Probeer eens een vrijwillige kring. Laat de kinderen weten dat je een kring houdt voor kinderen die willen. De rest van de kinderen kan werken zonder te storen in de klas. Kinderen die niet stil aan het werk zijn, worden gevraagd toch in de kring te komen.

Een kring zou eigenlijk altijd vrijwillig moeten zijn. Hoe kunnen we kinderen helpen vredelievend te zijn als we hen dwingen stil te zitten in een kring waar ze eigenlijk niet willen zijn?

Wees niet beledigd als kinderen niet mee willen doen aan je kringactiviteit. Je doet niets fout als leidster. Zie het als iets wat ze op dat moment blijkbaar niet nodig hebben. Realiseer je dat Maria Montessori taal- en drama-activiteiten aanbood als individuele lessen en er materiaal voor ontwikkelde. Bovendien zul je merken dat kinderen die niet in de kring zitten, maar aan een tafel verderop bezig zijn, stiekem toch meezingen of de informatie oppikken van de kring. Ouders kun je melden dat hoewel hun kind niet meedoet aan de kring, hij toch hoort wat er daar gebeurt en het in zich opneemt en ter zijner tijd wel mee zal doen.

De sleutel tot succes in dit systeem ligt in het tonen hoe kinderen zich gedragen buiten de kring; zachtjes werk kiezen, alleen werken, terugkomen zonder te storen als je toch mee wilt doen, de kring respecteren. Als het kiezen van werk te moeilijk is voor kinderen, laat ze dan een boek lezen. De kinderen die niet meedoen aan de kring hebben er toch profijt van zonder dat ze storend zijn voor de anderen. Als veel kinderen niet mee willen doen aan de kring, dan moet de leidster zich afvragen of wat zij te bieden heeft wel interessant genoeg is.

Laat je kring geen vaste formule hebben. Houd de verrassing erin. Als de formule voor de kring iedere dag hetzelfde is, zal het kinderen vervelen. Er zijn erg veel interessante dingen te doen tijdens deze tijd:
Liedjes zingen in verschillende talen
Taalspelletjes doen
Luisterspelletjes doen
Instrumenten bespelen
Bewegingsspellen doen
Een plant verpotten
Gastsprekers uitnodigen (kunnen ook kinderen uit een andere klas zijn)
De kinderen tellen die iets blauws dragen
Een boek lezen over een vlinder als introductie op een nieuwe vlindertuin
De kalender doornemen
Namen van de dagen van de week, maanden en seizoenen doornemen
Als het saai is voor de leidster dan is het meestal ook saai voor de kinderen!

De kring is een sociaal gebeuren, niet bedoeld om als leidster te klagen over wat er in de klas gebeurd is.

Laat de kring niet langer duren dan 10 of 15 minuten. Twee of drie korte activiteiten zal de kinderen normaal gesproken geïnteresseerd houden tot het einde van de kring. Observeer kinderen tijdens de kring en wees voorbereid de kring eerder af te sluiten als de kinderen onrustig zijn.

Plan een kring niet aan het begin van de dag; maar bijvoorbeeld om half 12. Begin de dag met een werkcyclus van 3 uur en houd daarna pas je kring. Kinderen die graag hun verhaal kwijt willen doen dat aan andere kinderen of middels een aandachtstafel.