Zintuiglijk materiaal

Klik in het menu op de pagina die je wilt bezoeken.

Wanneer bied je zintuiglijk materiaal aan? 

In ieder geval nadat het kind een korte periode practical life werkjes aangeboden heeft gekregen. 

Met welk materialen kun je het beste beginnen? 

Begin met materialen die een ingebouwde controle van de fout hebben, zoals cilinderblokken en het geometrisch kastje. Daarna de materialen met één zintuig, zoals gehoorkokers of smaakflesjes. Daarna materialen met een mix aan zintuigen.  

Tips bij het aanbieden van zintuiglijk materiaal

  • Analyseer je bewegingen.
  • Isoleer de objecten voor het kind op tafel: de materialen (bijvoorbeeld de blokken van de roze toren) liggen ongeordend voor de leidster, waarna je ze geordend opbouwt voor het kind.  
  • Enthousiaste toon.  
  • Voorkom foutief gebruik zoals geweer van rode stokken.  
  • Faciliteer een goed einde, ook als dat betekent dat de leidster 2/3 doet en het kind 1/3.  
  • Respecteer doelgericht werken, stoor niet.